Sport pro všechny – ASPV Nýřany


ASPV NýřanyOddíl ASPV (Asociace Sport pro všechny) v Nýřanech provozovaný pod tělovýchovnou jednotou TJ Dioss Nýřany je v současné době s více jak dvěma sty členy všech věkových kategorií největším oddílem zmiňované tělovýchovné jednoty DIOSS Nýřany z.s. Naši cvičenci jsou ve věku od dvou let, kdy ti nejmenší cvičí s rodiči, přes předškoláky, mladší a starší žactvo až po dříve narozené. Z nabízených sportovních aktivit si vybere každý. Nabízíme cvičení s hudbou, nejen pro nejmenší, cvičení a pobyt v přírodě, gymnastiku, rekreační sporty, atletiku, zdravotní cvičení a mnoho dalších sportovních i odpočinkových aktivit. Naši členové se účastní i okresních a krajských soutěží. Z našich řad máme reprezentanty i v republikovém finále těchto soutěží. Přijďte se s námi rozhýbat I Vy!

TJ Dioss Nýřany - ASPV

Členové oddílu ASPV pravidelně pořádají akce pro veřejnost, na kterých prezentují své aktivity v podobě programů pro děti i dospělé. Velké oblibě se těší například Pohádkový les, který je velmi oblíben v rámci oslavy ke Dni dětí. Účastníme se gymnastických a atletických závodů v našem i okolních městech. Soutěžíme jako tým i za jednotlivce. Odbor Sportu pro všechny pod TJ Dioss Nýřany zajišťuje sportovní vyžití nejen pro obyvatele Nýřan, ale i pro široké okolí. Nabízíme sportovní aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel. Sportovní náplň oddílu je velmi rozmanitá. Přijďte se s námi rozhýbat i Vy!

Oddíl ASPV Nýřany

Členové odboru ASPV pravidelně sportují a v kolektivu vytváří dokonalý tým. Sport pro všechny v Nýřanech zajišťuje možnost zdravého pohybu pro všechny věkové kategorie sportovních nadšenců, pod vedením kvalifikovaných cvičitelů a trenérů. Cílové skupiny oddílu Sport pro všechny nejsou věkově nijak omezené. Uvítáme každého, kdo rád pravidelně cvičí a dokáže výsledky své píle představit i veřejnosti v rámci různých prezentačních aktivit, jako jsou například Den Nýřan, Česko se hýbe, Tělovýchovná akademie, Pohádkový les,…a další akce pořádané nejen městem Nýřany. Staňte se naším členem i Vy! Ve svých řadách uvítáme každého sportovního nadšence. Udržujte se s námi v kondici!

 

Odbor Sport pro všechny TJ DIOSS Nýřany v roce 2018

Cvičení všech složek bylo zahájeno hned po vánočních prázdninách v prvním týdnu roku.

Rozdělení cvičebních hodin zůstává stejné jako v roce 2017, sokolovna Nýřany: 

rodiče a děti:  pondělí od 17.00 do 18.00 hodin a čtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin,

cvičitelky Zdeňka Cinková, Anna Kotvová, Jana Boudová, registrováno 67 cvičenců

předškoláci: pondělí a čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin

cvičitelky Mgr.Radka Kinkorová, Petra Ingrišová, Kateřina Holá, Lucie Nováková, Jana Rosolová,

registrováno 42 cvičenců

žactvo: pondělí od 18.00 do 19.00, ve čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin

cvičitelé Aleš Hájek, Dana Klásková, Eva Sahulová, Svatoslav Chládek, registrováno 21 cvičenců

sportovní gymnastika: středa od 16 do 19.00 hodin, pátek od 16.00 do 18.00 hodin

cvičitelky Ivana Gabrielová, Miroslava Hráchová, Blanka Vrábelová, registrováno 46 cvičenek

ženy: pondělí a středa od 19.00 do 20.00 hodin

cvičitelky Vladana Vrábelová, Věra Lingurášová, registrováno 50 cvičenců

florbal: pondělí od 20.00 do 21.00 hodin

 

Valná hromada odboru se bude konat v úterý 30. ledna 2018 od 18.00 hodin v Atletklubu.

Projedná plán činnosti na rok 2018, v jehož návrhu je kromě zajištění pravidelných cvičebních hodin dle harmonogramu příprava cvičenců k účasti na okresních, krajských, popřípadě republikových soutěžích a přehlídek pohybových skladeb. Připravíme další tradiční aktivity, směřované k účasti široké nýřanské veřejnosti, jakými je např. Maškarní rej pro děti do 10-ti let, s mnoha zábavnými soutěžemi (začátek března), Pohádkový les opět koncipován jako procházka kouzelně vyzdobeným lesem se soutěžením (začátek června), pro naše cvičence připravíme jarní a podzimní turistické semináře s poznáváním krásných míst naší země. V rámci oslav 100 let České státnosti připravíme Tělovýchovnou akademii (duben). 

Činnost odboru s konkrétními údaji včetně výsledkových listin závodů, popř. fotodokumentace je aktualizována ve vývěsce TJ, a na webových stránkách TJ DIOSS Nýřany, popřípadě na Facebooku. 

 

ASPV - kontakt

Předsedkyně odboru Sport pro všechny:

Oldřiška Syrovátková

mob: (+420) 720 390 496

Metodik: Aleš Hájek

mob: (+420) 777 282 182

Metodička: Věra Lingurášová 

mob: (+420) 601 102 022

Místo, kde se cvičí:

Sokolovna TJ Dioss Nýřany

Benešova třída 745

330 23 Nýřany

ASPV na Facebooku

Webové stránky oddílu ASPV: http://www.caspvnyrany.estranky.cz/

Sportovní náplň ASPV Nýřany je určena pro všechny příznivce sportu. Cílové skupiny odboru Sport pro všechny nejsou nijak omezené. Naším členem může být každý, kdo má rád sport, a to v jakékoliv míře. Jsme členem tělovýchovné jednoty TJ DIOSS Nýřany. ASPV je jejím největším oddílem. ASPV Dioss Nýřany zajišťuje sportovní vyžití nejen pro obyvatele Nýřan, ale i pro široké okolí. Najdete u nás sportovní aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel. V oddílu Sportu pro všechny cvičí nejmenší děti ve věku kolem dvou let, až po ty dříve narozené. Sportovní náplň oddílu je rozmanitá. Z nabízených sportovních aktivit si vybere jistě každý. Nabízíme cvičení s hudbou, cvičení a pobyt v přírodě, gymnastiku, rekreační sporty, atletiku, zdravotní cvičení a mnoho dalších aktivit. Naši členové se účastní i okresních a krajských soutěží. Z našich řad máme reprezentanty i v republikovém finále těchto soutěží. Přijďte se s námi rozhýbat I Vy!