Sport pro všechny – ASPV Nýřany


ASPV NýřanyOddíl ASPV (Asociace Sport pro všechny) v Nýřanech provozovaný pod tělovýchovnou jednotou TJ Dioss Nýřany je v současné době s více jak dvěma sty členy všech věkových kategorií největším oddílem zmiňované tělovýchovné jednoty DIOSS Nýřany z.s. Naši cvičenci jsou ve věku od dvou let, kdy ti nejmenší cvičí s rodiči, přes předškoláky, mladší a starší žactvo až po dříve narozené. Z nabízených sportovních aktivit si vybere každý. Nabízíme cvičení s hudbou, nejen pro nejmenší, cvičení a pobyt v přírodě, gymnastiku, rekreační sporty, atletiku, zdravotní cvičení a mnoho dalších sportovních i odpočinkových aktivit. Naši členové se účastní i okresních a krajských soutěží. Z našich řad máme reprezentanty i v republikovém finále těchto soutěží. Přijďte se s námi rozhýbat I Vy!

TJ Dioss Nýřany - ASPV

Členové oddílu ASPV pravidelně pořádají akce pro veřejnost, na kterých prezentují své aktivity v podobě programů pro děti i dospělé. Velké oblibě se těší například Pohádkový les, který je velmi oblíben v rámci oslavy ke Dni dětí. Účastníme se gymnastických a atletických závodů v našem i okolních městech. Soutěžíme jako tým i za jednotlivce. Odbor Sportu pro všechny pod TJ Dioss Nýřany zajišťuje sportovní vyžití nejen pro obyvatele Nýřan, ale i pro široké okolí. Nabízíme sportovní aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel. Sportovní náplň oddílu je velmi rozmanitá. Přijďte se s námi rozhýbat i Vy!

Oddíl ASPV Nýřany

Členové odboru ASPV pravidelně sportují a v kolektivu vytváří dokonalý tým. Sport pro všechny v Nýřanech zajišťuje možnost zdravého pohybu pro všechny věkové kategorie sportovních nadšenců, pod vedením kvalifikovaných cvičitelů a trenérů. Cílové skupiny oddílu Sport pro všechny nejsou věkově nijak omezené. Uvítáme každého, kdo rád pravidelně cvičí a dokáže výsledky své píle představit i veřejnosti v rámci různých prezentačních aktivit, jako jsou například Den Nýřan, Česko se hýbe, Tělovýchovná akademie, Pohádkový les,…a další akce pořádané nejen městem Nýřany. Staňte se naším členem i Vy! Ve svých řadách uvítáme každého sportovního nadšence. Udržujte se s námi v kondici!

Odbor Sport pro všechny v roce 2021

složení cvičitelského sboru: 

Rodiče a děti

cvičební hodiny         pondělí 17.00 -  18.00 hodin

                                  čtvrtek  10.00 –  11.00  hodin

cvičitelky Zdeňka Cinková, Anna Kotvová, Jana Boudová 

 Předškoláci a nejmladší žactvo

cvičební hodiny        pondělí  16.00  - 17.00 hodin

                                 čtvrtek    16.00 – 17.00 hodin

cvičitelky Mgr. Radka Kinkorová, Petra Ingrišová, Lucie Nováková, Kateřina Holá 

Mladší a starší žactvo

cvičební hodiny        pondělí 18.00 – 19.00 hodin  

                                 čtvrtek   18.00 – 19.00 hodin

cvičitelé Aleš Hájek, Dana Klásková, Kateřina Holá 

Sportovní gymnastika

cvičební hodiny        středa 16.00 – 19.00 hodin

                                  pátek  16.00 – 19.00 hodin

cvičitelky Ivana Gabrielová, Miroslava Hráchová, Blanka Vrábelová, Lenka Jungmannová,

Anežka Pavezová 

Ženy, zdravotní cvičení

cvičební hodiny          pondělí 19.00 – 20.00 hodin

                                   středa    19.00 – 20.00 hodin

cvičitelky Vladana Vrábelová, Věra Lingurášová, Eva Sahulová 

Florbal

cvičební hodiny          pondělí 20.00 – 21.00 hodin

                                    středa    20.00 – 21.00 hodin

vedoucí Petra Ingrišová

 

Vzpomínka na cvičitelku 

V předvánočním čase, 10. prosince 2020 zemřela ve věku 72 let po dlouhé těžké nemoci cvičitelka odboru SPV Nýřany paní Jana Rosolová.

Byla instruktorkou III. třídy kategorie R+D a PD, přes čtyřicet let vedla cvičení předškoláků a nejmladšího žactva, ke cvičitelské práci přivedla řadu mladých následnic.

Byla autorkou mnoha pohybových skladbiček, se kterými její svěřenci vystupovali na tělovýchovných akademiích, přehlídkách pohybovek, Sportovních dnech města apod. Se svými malými svěřenci nacvičovala spartakiádní skladby, i ona sama cvičila na všech celostátních spartakiádách ve skladbách pro ženy. 

Jana nikdy nechyběla při realizaci mnoha akcí pro veřejnost, které odbor připravoval. Připomenu z mnoha aktivit Pohádkový les. Dlouhá léta tady Jana jako pohádkový dědek u Perníkové chaloupky zkoušela nejen šikovnost malých účastníků, ale i znalosti z přírody, každý rok přicházela s novými nápady.

Byla nejenom dobrou cvičitelkou, ale zapojovala se aktivně do práce funkcionářské, byla členkou výkonného výboru odboru, členkou revizní komise TJ Nýřany a dlouhá léta také členkou okresní metodické rady regionu Plzeň sever.

Pracovala jako fundovaná a spravedlivá rozhodčí  soutěží v plavání, Medvědí stezkou, gymnastice či v atletice, pořádaných odborem i regionem či krajem.

Za svoji dlouholetou obětavou dobrovolnickou činnost v tělovýchově obdržela řadu ocenění, k nejvyšším patří Zlatá medaile Miroslava Tyrše, Čestný odznak za významný  a výjimečný  přínos k rozvoji sportu či ocenění komisí žen při Českém olympijském výboru.

Jana byla ale především výbornou kamarádkou, obětavou, skromnou a spolehlivou. I když poslední dva roky už nemohla pracovat jako cvičitelka, stále vypomáhala v činnosti odboru.

Teprve budoucí čas ukáže, jak moc nám bude chybět.  

Čest její památce ! 

Oldřiška Syrovátková, předsedkyně odboru

 

Činnost odboru s konkrétními údaji včetně výsledkových listin závodů, popř. fotodokumentace je aktualizována ve vývěsce TJ, a na webových stránkách TJ DIOSS Nýřany, popřípadě na Facebooku. 

 

ASPV - kontakt

Předsedkyně odboru Sport pro všechny:

Oldřiška Syrovátková

mob: (+420) 720 390 496

Metodik: Aleš Hájek

mob: (+420) 777 282 182

Metodička: Věra Lingurášová 

mob: (+420) 601 102 022

Místo, kde se cvičí:

Sokolovna TJ Dioss Nýřany

Benešova třída 745

330 23 Nýřany

ASPV na Facebooku

Webové stránky oddílu ASPV: http://www.caspvnyrany.estranky.cz/

Sportovní náplň ASPV Nýřany je určena pro všechny příznivce sportu. Cílové skupiny odboru Sport pro všechny nejsou nijak omezené. Naším členem může být každý, kdo má rád sport, a to v jakékoliv míře. Jsme členem tělovýchovné jednoty TJ DIOSS Nýřany. ASPV je jejím největším oddílem. ASPV Dioss Nýřany zajišťuje sportovní vyžití nejen pro obyvatele Nýřan, ale i pro široké okolí. Najdete u nás sportovní aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel. V oddílu Sportu pro všechny cvičí nejmenší děti ve věku kolem dvou let, až po ty dříve narozené. Sportovní náplň oddílu je rozmanitá. Z nabízených sportovních aktivit si vybere jistě každý. Nabízíme cvičení s hudbou, cvičení a pobyt v přírodě, gymnastiku, rekreační sporty, atletiku, zdravotní cvičení a mnoho dalších aktivit. Naši členové se účastní i okresních a krajských soutěží. Z našich řad máme reprezentanty i v republikovém finále těchto soutěží. Přijďte se s námi rozhýbat I Vy!