TJ byla poskytnuta dotace z rozpočtu města Nýřany na rok 2021 na činnost a nákup energií ve výši 1.750.000 Kč, dále dotace na 100 let národní házené ve výši 37.000 Kč, na fasádu budovy ubytovny se zateplením ve výši 2.934.000 Kč  a na opravu šaten a chodby sokolovny ve výši 1.830.000 Kč. 

Plzeňský kraj poskytl TJ účelovou dotaci na sportovní činnost mládeže 2021 ve výši 130.000 Kč. 

Národní sportovní agentura poskytla TJ dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 776.191,25 Kč z programu Rozvoj a podpora sportu - Výzva 2/2020 Můj klub 2021.

V letošním roce proběhla rekonstrukce sálu Sokolovny, kterou financovalo město Nýřany částkou 3.200.000,- Kč.

Nýřanský sport vřele děkuje.

 

 

novinky

Sídlo kanceláře

Sídlo kanceláře:

TJ Nýřany z.s.

Benešova třída 745

Nýřany 330 23

IČ: 47734337

DIČ: CZ47734337

Bankovní spojení: 9337371/0100

Pracovní doba: 
Ut, 9:00 - 12:00, 16:00 - 17:00
St, 9:00 - 12:00

Tel-fax: 377 931 276

Email:                

 

TJ Dioss Nýřany

Sportoviště

SPORTOVIŠTĚ "A"

Benešova třída 745, 330 23 Nýřany

- hřiště národní házené,

- tělocvična,

- šatny,

- stolní tenis,

- šachy,

- billiard,

- ASPV,

- volejbal.

 

SPORTOVIŠTĚ "B"

Železniční 904, 330 23 Nýřany

- fotbalový stadion,

- tenisové kurty,

- šatny,

- klubovna,

- administrativní budova.

Tělovýchovná jednota TJ Dioss Nýřany je neziskovou společností. Působící v Plzeňského kraji. TJ Dioss Nýřany má dlouholetou tradici. Sportovním aktivitám se věnuje již déle než jedno století. Členové tělovýchovné jednoty Nýřany jsou aktivní nadšenci různých sportů. Aktuálně má TJ Nýřany 549 členů, z čehož je 35 licencovaných trenérů. Pro sport v Nýřanech nabízíme našim členům hřiště národní házené, tělocvičnu, stoly pro stolní tenis, šachový klub, profesionální biliardové stoly, volejbalový kurt, fotbalový stadion, tenisové kurty, klubovnu i zázemí v šatnách na zmíněných sportovištích. Sokolovna TJ Dioss Nýřany je vybavena kvalitním sportovním náčiním, které je hojně využíváno všemi členy jednotlivých sportovních oddílů provozujících svoji činnost v budově sokolovny. Naši členové se pravidelně umisťují na předních příčkách v rámci okresních, krajských i republikových soutěžích. Kromě sportovních aktivit tělovýchovná jednota Nýřany provozuje i saunu, ubytovnu v blízkosti sokolovny a nejen pro členy oddílů tělovýchovné jednoty zajišťuje i autobusovou dopravu.