V předvánočním čase,  10. prosince 2020 zemřela ve věku 72 let po dlouhé těžké nemoci cvičitelka odboru SPV Nýřany paní Jana Rosolová.

Byla instruktorkou III. třídy kategorie R+D a PD, přes čtyřicet let vedla cvičení předškoláků a nejmladšího žactva, ke cvičitelské práci přivedla řadu mladých následnic.

Byla autorkou mnoha pohybových skladbiček, se kterými její svěřenci vystupovali na tělovýchovných akademiích, přehlídkách pohybovek, Sportovních dnech města apod.  Se svými malými svěřenci nacvičovala spartakiádní skladby, i ona sama cvičila na všech celostátních spartakiádách ve skladbách pro ženy. 

Jana nikdy nechyběla při  realizaci mnoha  akcí pro veřejnost, které odbor připravoval. Připomenu z mnoha aktivit Pohádkový les. Dlouhá léta tady Jana jako pohádkový dědek u Perníkové chaloupky zkoušela nejen šikovnost malých účastníků, ale i znalosti z přírody, každý rok přicházela s novými nápady.

Byla nejenom dobrou cvičitelkou, ale zapojovala se aktivně do práce funkcionářské, byla členkou výkonného výboru odboru, členkou revizní komise TJ Nýřany a dlouhá léta také členkou okresní metodické rady regionu Plzeň sever.

Pracovala jako fundovaná a spravedlivá rozhodčí  soutěží v plavání, Medvědí stezkou, gymnastice či v atletice, pořádaných odborem i regionem či krajem.

Za svoji dlouholetou obětavou dobrovolnickou činnost v tělovýchově obdržela řadu ocenění,

k nejvyšším patří Zlatá medaile Miroslava Tyrše, Čestný odznak za významný  a výjimečný  přínos k rozvoji sportu či ocenění komisí žen při Českém olympijském výboru.

Jana byla ale především výbornou kamarádkou, obětavou, skromnou a spolehlivou. I když poslední dva roky už nemohla pracovat jako cvičitelka, stále vypomáhala v činnosti odboru.

Teprve budoucí čas ukáže, jak moc nám bude chybět.  

Čest její památce !

Oldřiška Syrovátková, předsedkyně odboru

V letošním roce proběhla rekonstrukce sálu Sokolovny, kterou financovalo město Nýřany částkou 3.200.000,- Kč.

Nýřanský sport vřele děkuje.

 

 

 

TJ byla poskytnuta dotace z rozpočtu města Nýřany na rok 2020 na činnost a nákup energií ve výši 2.065.000 Kč, dále dotace na revitalizaci provozu sauny ve výši 3.500.000 Kč a na opravu sálu sokolovny ve výši 3.200.000 Kč.

Plzeňský kraj poskytl TJ účelovou dotaci na sportovní činnost mládeže 2020 ve výši 180.000 Kč a na vydání knihy - fotbalová kronika ve výši 30.000 Kč.

Národní sportovní agentura poskytla TJ dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 106.495 Kč na zmírnění negativních dopadů celosvětové pandemie COVID-19.

MŠMT poskytlo neinvestiční dotaci na rok 2020 z programu státní podpory sportu -  program Můj Klub 2020 ve výši 836.550 Kč.

Fotografie z AKCE - Nejúspěšnější sportovec roku.

Vyhlašení nejúspěšnějších sportovců Plzeň-sever za rok 2019, akce se konala 14.2.2020 v Kulturním domě Nýřany.

Na fotografiích je Ocenění starostů, fotbalistů z Nýřan, ASPV z Nýřan, fotbalistů z Tlučné, sokol Dobříč, volejbal Horní Bříza, jiné kluby a sportovci.

 

 

 

 

novinky

Sídlo kanceláře

Sídlo kanceláře:

TJ Dioss Nýřany z.s.

Benešova třída 745

Nýřany 330 23

IČ: 47734337

DIČ: CZ47734337

Bankovní spojení: 9337371/0100

Pracovní doba: 
Ut, 9:00 - 12:00, 16:00 - 17:00
St, 9:00 - 12:00

Tel-fax: 377 931 276

Email:                

 

TJ Dioss Nýřany

Sportoviště

SPORTOVIŠTĚ "A"

Benešova třída 745, 330 23 Nýřany

- hřiště národní házené,

- tělocvična,

- šatny,

- stolní tenis,

- šachy,

- billiard,

- ASPV,

- volejbal.

 

SPORTOVIŠTĚ "B"

Železniční 904, 330 23 Nýřany

- fotbalový stadion,

- tenisové kurty,

- šatny,

- klubovna,

- administrativní budova.

Tělovýchovná jednota TJ Dioss Nýřany je neziskovou společností. Působící v Plzeňského kraji. TJ Dioss Nýřany má dlouholetou tradici. Sportovním aktivitám se věnuje již déle než jedno století. Členové tělovýchovné jednoty Nýřany jsou aktivní nadšenci různých sportů. Aktuálně má TJ Nýřany 549 členů, z čehož je 35 licencovaných trenérů. Pro sport v Nýřanech nabízíme našim členům hřiště národní házené, tělocvičnu, stoly pro stolní tenis, šachový klub, profesionální biliardové stoly, volejbalový kurt, fotbalový stadion, tenisové kurty, klubovnu i zázemí v šatnách na zmíněných sportovištích. Sokolovna TJ Dioss Nýřany je vybavena kvalitním sportovním náčiním, které je hojně využíváno všemi členy jednotlivých sportovních oddílů provozujících svoji činnost v budově sokolovny. Naši členové se pravidelně umisťují na předních příčkách v rámci okresních, krajských i republikových soutěžích. Kromě sportovních aktivit tělovýchovná jednota Nýřany provozuje i saunu, ubytovnu v blízkosti sokolovny a nejen pro členy oddílů tělovýchovné jednoty zajišťuje i autobusovou dopravu.