Tělovýchovná jednota TJ NÝŘANY z.s.


TJ NÝŘANY z.s. má dlouholetou tradici v provozování sportovních oddílů a klubů. Sportovním aktivitám se věnuje již déle než jedno století. Aktivní nadšenci různých sportů tvoří kvalitní základnu sportu v Nýřanech. Kromě sportovních aktivit tělovýchovná jednota Nýřany provozuje i saunu, ubytovnu v areálu sokolovny a nejen pro členy oddílů TJ zajišťuje i autobusovou dopravu. Sokolovna TJ NÝŘANY z.s. je vybavena kvalitním sportovním náčiním, které je hojně využíváno členy jednotlivých sportovních oddílů a klubů, provozujících svoji činnost na půdě TJ NÝŘANY z.s..

TJ NÝŘANY z.s. - plzeňský kraj

Tělovýchovná jednota TJ NÝŘANY z.s. je neziskovou společností. Působící v Plzeňském kraji. V současnosti má v osmi sportovních oddílech cca 550-600 členů, z čehož více než polovina členů v kategorii mládež.

Sportovní nadšenci provozují své sportovní oddíly na dvou sportovištích, včetně tělocvičny a klubovny. Sportoviště TJ NÝŘANY z.s. s označením "A" (Benešova třída 745, 330 23 Nýřany) se nachází v centru města. Je vybaveno venkovním hřištěm národní házené, tělocvičnou pro volejbal a oddíl ASPV, hernou stolního tenisu a billiardu. Nechybí šatny a sprchy pro sportovce. V sokolovně TJ NÝŘANY z.s. najdou kvalitní zázemí i šachisté. Na sportovišti "B" (Železniční 904, 330 23 Nýřany) se pak

nachází fotbalový stadion, tenisové kurty, klubovna a administrativní budova. Ani zde nechybí šatny, sprchy pro aktivní sportu.

 

TJ byla poskytnuta dotace z rozpočtu města Nýřany na rok 2022 na činnost a nákup energií ve výši 2.179.000 Kč a na opravu fasády budovy sokolovny (2 strany) se zateplením ve výši 1.356.000 Kč.

Plzeňský kraj poskytl TJ účelovou dotaci na sportovní činnost mládeže 2022 ve výši 100.000 Kč.

Národní sportovní agentura poskytla TJ dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 568.350,00 Kč z programu Rozvoj a podpora sportu - Výzva Můj klub 2022.

 

Sport v Nýřanech

Sport je v Nýřanech velmi oblíbený. Tělovýchovná jednota TJ NÝŘANY z.s. je každoročně podporována několika subjekty, a to nejen formou dotací. Mezi největší podporovatele patří bezesporu Město Nýřany, společnost Dioss Nýřany a.s., podle které převzala TJ NÝŘANY z.s. i svůj název, Plzeňský kraj či ZIEGLER Automobiltechnik, spol.s.r.o.

Členové jednotlivých sportovních oddílů se pravidelně umisťují na předních příčkách v rámci okresních, krajských i republikových soutěžích. Každoročně se naši členové umisťují na předních příčkách pro ocenění při vyhlášení sportovce okresu Plzeň-sever. Udržují tak dobré jméno nejen svých oddílů, ale i tělovýchovné jednoty jako celku. Na každoročně pořádané valné hromadě se hodnotí sportovní výsledky za uplynulou sezónu i ostatní dění v TJ NÝŘANY z.s..

 

 

Historie TJ NÝŘANY z.s.

novinky

Sídlo kanceláře

Sídlo kanceláře:

TJ NÝŘANY z.s.

Benešova třída 745

Nýřany 330 23

IČ: 47734337

DIČ: CZ47734337

Bankovní spojení: 9337371/0100

Pracovní doba: 
Ut, 9:00 - 12:00, 16:00 - 17:00
St, 9:00 - 12:00

Tel-fax: 377 931 276

Email:                

 

TJ Dioss Nýřany

Sportoviště

SPORTOVIŠTĚ "A"

Benešova třída 745, 330 23 Nýřany

- hřiště národní házené,

- tělocvična,

- šatny,

- stolní tenis,

- šachy,

- billiard,

- ASPV,

- volejbal.

 

SPORTOVIŠTĚ "B"

Železniční 904, 330 23 Nýřany

- fotbalový stadion,

- tenisové kurty,

- šatny,

- klubovna,

- administrativní budova.

Ubytování

Vyhledáváte sportovní aktivity nebo odpočinek? Využijte možnost levného ubytování v Nýřanech.

Ubytovna Nýřany

Autobusová doprava

Nabízíme zajištění autobusové dopravy pro větší i menší skupiny osob, pro školy i sportovní oddíly.

autobusova doprava nyrany

Sauna

Chcete zapomenout na pár okamžiků z rušného dne? Přijďte nabrat síly do sauny v Nýřanech.

TJ Nýřany - Sauna

Tělovýchovná jednota TJ NÝŘANY z.s. je neziskovou společností. Působící v Plzeňského kraji. TJ NÝŘANY z.s. má dlouholetou tradici. Sportovním aktivitám se věnuje již déle než jedno století. Členové tělovýchovné jednoty Nýřany jsou aktivní nadšenci různých sportů. Aktuálně má TJ NÝŘANY z.s. 549 členů, z čehož je 35 licencovaných trenérů. Pro sport v Nýřanech nabízíme našim členům hřiště národní házené, tělocvičnu, stoly pro stolní tenis, šachový klub, profesionální biliardové stoly, volejbalový kurt, fotbalový stadion, tenisové kurty, klubovnu i zázemí v šatnách na zmíněných sportovištích. Sokolovna TJ NÝŘANY z.s. je vybavena kvalitním sportovním náčiním, které je hojně využíváno všemi členy jednotlivých sportovních oddílů provozujících svoji činnost v budově sokolovny. Naši členové se pravidelně umisťují na předních příčkách v rámci okresních, krajských i republikových soutěžích. Kromě sportovních aktivit tělovýchovná jednota Nýřany provozuje i saunu, ubytovnu v blízkosti sokolovny a nejen pro členy oddílů tělovýchovné jednoty zajišťuje i autobusovou dopravu.