Sport pro všechny – ASPV Nýřany


Oddíl ASPV (Asociace Sport pro všechny) v Nýřanech provozovaný pod tělovýchovnou jednotou TJ NÝŘANY z.s. je v současné době s více jak dvěma sty členy všech věkových kategorií největším oddílem zmiňované tělovýchovné jednoty TJ NÝŘANY z.s. Naši cvičenci jsou ve věku od dvou let, kdy ti nejmenší cvičí s rodiči, přes předškoláky, mladší a starší žactvo až po dříve narozené. Z nabízených sportovních aktivit si vybere každý. Nabízíme cvičení s hudbou, nejen pro nejmenší, cvičení a pobyt v přírodě, gymnastiku, rekreační sporty, atletiku, zdravotní cvičení a mnoho dalších sportovních i odpočinkových aktivit. Naši členové se účastní i okresních a krajských soutěží. Z našich řad máme reprezentanty i v republikovém finále těchto soutěží. Přijďte se s námi rozhýbat I Vy!

TJ NÝŘANY z.s. - ASPV

Členové oddílu ASPV pravidelně pořádají akce pro veřejnost, na kterých prezentují své aktivity v podobě programů pro děti i dospělé. Velké oblibě se těší například Pohádkový les, který je velmi oblíben v rámci oslavy ke Dni dětí. Účastníme se gymnastických a atletických závodů v našem i okolních městech. Soutěžíme jako tým i za jednotlivce. Odbor Sportu pro všechny pod TJ NÝŘANY z.s. zajišťuje sportovní vyžití nejen pro obyvatele Nýřan, ale i pro široké okolí. Nabízíme sportovní aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel. Sportovní náplň oddílu je velmi rozmanitá. Přijďte se s námi rozhýbat i Vy!

Oddíl ASPV Nýřany

Členové odboru ASPV pravidelně sportují a v kolektivu vytváří dokonalý tým. Sport pro všechny v Nýřanech zajišťuje možnost zdravého pohybu pro všechny věkové kategorie sportovních nadšenců, pod vedením kvalifikovaných cvičitelů a trenérů. Cílové skupiny oddílu Sport pro všechny nejsou věkově nijak omezené. Uvítáme každého, kdo rád pravidelně cvičí a dokáže výsledky své píle představit i veřejnosti v rámci různých prezentačních aktivit, jako jsou například Den Nýřan, Česko se hýbe, Tělovýchovná akademie, Pohádkový les,…a další akce pořádané nejen městem Nýřany. Staňte se naším členem i Vy! Ve svých řadách uvítáme každého sportovního nadšence. Udržujte se s námi v kondici!

Odbor Sport pro všechny v roce 2022

Cvičitelský sbor odboru Sport pro všechny TJ NÝŘANY z.s.
Rozpis cvičení od září 2022 /2023.

Rodiče a děti:

pondělí 17.00-18.00
čtvrtek 10.00-11.00

Zdeňka Cinková, Jana Boudová 

 Předškoláci a nejmladší žactvo:

pondělí 16.00-17.00
čtvrtek 16.00-17.00
Mgr. Radka Kinkorová, Adéla Váchová, Martina Heinrichová, Lucie Nováková
 

Mladší a starší žactvo:

pondělí 18.00-19.00
čtvrtek 17.00-18.00
Aleš Hájek, Kateřina Holá, Dana Klásková 

Sportovní gymnastika:

středa 16.00-19.00
pátek 16.00-18.00
Miroslava Hráchová, Ivana Gabrielová, Lenka Jungmannová, Blanka Vrábelová

Ženy:

pondělí 19.00-20.00
středa 19.00-20.00
Vladana Vrábelová, Věra Lingurášová

zdravotní cvičení:

středa 10.00-11.00
Věra Lingurášová 

Florbal:

pondělí 20.00-21.00
středa 20.00-21.00
kolektiv

 

CVIČENÍ  VŠECH SLOŽEK ODBORU SPORT PRO VŠECHNY TJ NÝŘANY z.s. BUDE ZAHÁJENO PONDĚLKEM  05. ZÁŘÍ 2022.

 

Činnost odboru s konkrétními údaji včetně výsledkových listin závodů, popř. fotodokumentace je aktualizována ve vývěsce TJ, a na webových stránkách TJ NÝŘANY z.s., popřípadě na Facebooku. 

 

ASPV - kontakt

Předsedkyně odboru Sport pro všechny:

Oldřiška Syrovátková

mob: (+420) 720 390 496

Metodik: Aleš Hájek

mob: (+420) 777 282 182

Metodička: Věra Lingurášová 

mob: (+420) 601 102 022

Místo, kde se cvičí:

Sokolovna TJ NÝŘANY z.s.

Benešova třída 745

330 23 Nýřany

ASPV na Facebooku

Webové stránky oddílu ASPV: http://www.caspvnyrany.estranky.cz/

Sportovní náplň ASPV Nýřany je určena pro všechny příznivce sportu. Cílové skupiny odboru Sport pro všechny nejsou nijak omezené. Naším členem může být každý, kdo má rád sport, a to v jakékoliv míře. Jsme členem tělovýchovné jednoty TJ NÝŘANY z.s.. ASPV je jejím největším oddílem. ASPV Nýřany zajišťuje sportovní vyžití nejen pro obyvatele Nýřan, ale i pro široké okolí. Najdete u nás sportovní aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel. V oddílu Sportu pro všechny cvičí nejmenší děti ve věku kolem dvou let, až po ty dříve narozené. Sportovní náplň oddílu je rozmanitá. Z nabízených sportovních aktivit si vybere jistě každý. Nabízíme cvičení s hudbou, cvičení a pobyt v přírodě, gymnastiku, rekreační sporty, atletiku, zdravotní cvičení a mnoho dalších aktivit. Naši členové se účastní i okresních a krajských soutěží. Z našich řad máme reprezentanty i v republikovém finále těchto soutěží. Přijďte se s námi rozhýbat I Vy!