Finanční podpora tělovýchovné jednoty

TJ NÝŘANY z.s.


Největším podporovatelem tělovýchovné jednoty TJ NÝŘANY z.s. je dlouhá léta Město Nýřany, bez něhož by se dnes tělovýchovná jednota jen velmi těžko obešla. Finanční příspěvek  Města Nýřany tvoří podstatnou část  příjmů celé tělovýchovné jednoty. Tento příspěvek pokrývá velkou část nákladů na provoz sportovních zařízení, jejich údržbu, dále je použit například na dopravu oddílů na turnaje, soutěže a soustředění, na nákup sportovní výzbroje a výstroje a jiné, v dnešní době nemalé, provozní náklady oddílů. Díky finanční podpoře Města Nýřany se výrazně zlepšilo sportovní prostředí i vybavení oddílů a zázemí hráčů. MĚSTU NÝŘANY PATŘÍ VELKÝ DÍK ZA PODPORU VE SPORTU.


Dárci finančních prostředků 


Další finanční podporu každoročně získáváme na základě našich žádostí o dotace od Plzenského kraje. Tyto dotace jsou většinou směřovány na činnost mládežnických oddílů, tedy na dopravu, ubytování, startovné na krajských, oblastních, republikových a mezinárodních turnajích. I zde je třeba za finanční podporu poděkovat.

Každoročně na základě žádosti získáváme také od MŠMT na provoz a údržbu sportovních zařízení, o kterou žádáme prostřednictvím OSS ČUS Plzen - sever.

V lonském roce jsme také na základě naší žádosti obdrželi dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která byla směrována opět na mládež a na ocenění práce trenérů, kteří s ní pracují. Letos jsme o tuto dotaci požádali znovu a doufáme, že od MŠMT nějakou finanční podporu získáme. Také MŠMT děkujeme. 

Významným dárcem finančních prostředků pro naše sportovní oddíly je nýřanská společnost NÝŘANY a.s., jejíž jméno už léta nese ve svém názvu naše tělovýchovná jednota. Této společnosti patří poděkování za podporu našich sportovců, kterým tento dar umožní realizovat více sportovních akcí nebo zakoupit potřebné sportovní vybavení.

Pokud se chcete připojit a podpořit sport v Nýřanech, není nic jednoduššího než nás kontaktovat a domluvit se na spolupráci. Dárci finančních prostředů jsou vítaným přínosem pro naši TJ a všechny naše sportovce, kterým pomůže každý dar zlepšit podmínky pro sportování. Jsme vděčni za jakoukoliv formu pomoci, finanční nebo věcnou. Velmi si jí vážíme a doufáme, že přináší radost a uspokojení nejen našim oddílům, sportovcům, ale i všem ostatním, kteří se na možnosti sportovat v pěkném zázemí, s kvalitními sportovními potřebami, podílejí.

 

Město Nýřany poskytlo pro rok 2018 ze svého rozpočtu pro TJ NÝŘANY z.s. 

účelovou dotaci na celoroční činnost ve výši 2.498.000kč. 

 

Všem našim partnerům děkujeme.

novinky

Sídlo kanceláře

Sídlo kanceláře:

TJ NÝŘANY z.s.

Benešova třída 745

Nýřany 330 23

IČ: 47734337

DIČ: CZ47734337

Bankovní spojení: 9337371/0100

Pracovní doba: 
Ut, 9:00 - 12:00, 16:00 - 17:00
St, 9:00 - 12:00

Tel-fax: 377 931 276

Email:                

 

TJ Dioss Nýřany

Ubytování

Vyhledáváte sportovní aktivity nebo odpočinek? Využijte možnost levného ubytování v Nýřanech.

Ubytovna Nýřany

Autobusová doprava

Nabízíme zajištění autobusové dopravy pro větší i menší skupiny osob, pro školy i sportovní oddíly.

autobusova doprava nyrany

Sauna

Chcete zapomenout na pár okamžiků z rušného dne? Přijďte nabrat síly do sauny v Nýřanech.

TJ Nýřany - Sauna

Sponzoři neboli finanční podporovatelé jsou pro naši tělovýchovnou jednotu TJ NÝŘANY z.s. velice důležití. Podporují nás i naše sportovní oddíly každoročně nemalými příspěvky. Největším finančním podporovatelem tělovýchovné jednoty TJ NÝŘANY z.s. je dlouhá léta Město Nýřany. Jako poděkování sponzorům se snaží všichni sportovci, zapsaní v jednotlivých sportovních klubech, dosahovat co nejlepších výsledků ve všech soutěžích, ve kterých jsou zapsáni. Každý sponzor je pro nás partnerem, kterého si vážíme. Nabízíme mu výhody v podobě reklamy při pořádaných akcích a utkáních na domácích hřištích. Sponzoři sportu jsou zobrazeni i na dresech jednotlivých sportovních oddílů, jejichž činnost zaštiťujeme. Není nic jednoduššího než nás kontaktovat a domluvit se na spolupráci. Sponzoři českého sportu jsou vítaným přínosem pro naši tělovýchovnou jednotu a provozované sportovní oddíly, kterým pomůže každý dar zlepšit podmínky pro sportování.