Uvedeny aktivity kromě pravidelných cvičebních hodin 

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – od 4 - 8. dubna, záměrem bylo ukázat cvičební hodiny v nově rekonstruované sokolovně, nejvíce návštěvníků z řad občanů přišlo na cvičení NŽ. Tuto náborovou a prezentační akci zopakujeme na podzim 2022.        

         Tradiční „VELIKONOČNÍ CVIČENÍ“  v hodinách skupin rodiče a děti a nejmladší žactvo, s pěknou velikonoční atmosférou.      

KRAJSKÁ SOUTĚŽ VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE se konala

  • dubna v Tlučné, z našeho odboru soutěžilo 13 gymnastek, na zajištění akce se podílelo sedm cvičitelů z našeho odboru

Medailová umístění:

          kategorie ml.žákyně I.    1. místo Johana Holubová

                                                3 místo Lili Navrkalová

  • družstvo ve složení Johana Holubová, Lili Navrkalová, Nela Schejbalová a Anežka Musílková vybojovalo první místo
  • kategorie st.žákyně III místo Anna Vlčková

-----družstvo ve složení Anna Vlčková, Klára Schejbalová, Tereza Klinerová vybojovalo 2. místo

                           

REPUBLIKOVÉ FINÁLE se konalo ve dnech 21 – 22. května v Praze z našeho odboru postoupily Johana Holubová, Lili Navrkalová, Anna Vlčková a Barbora Šmákalová, z nichž vybojovaly Anna Vlčková bronzovou medaili v družstvech - starší žákyně, Barbora Šmákalová bronzovou medaili v družstvech - dorostenky.

 

KRAJSKÝ TURNAJ V BRÄNBALLU se konal 23. dubna v Břasích, naše družstva obsadila 5 a 6. místo.

 

OKRESNÍ SOUTĚŽ V ATLETICE se konala na atletickém stadionu ZŠ v Nýřanech 7. května. Z našeho odboru soutěžilo 15 závodníků, organizačně se podílelo 16 cvičitelů a členů odboru.

medailová umístění :

mladší žákyně II. -   první místo   Nela Schejbalová

                               druhé místo Johana Holubová

družstvo ve složení Nela Schejbalová, Johana Holubová a Anna Longauerová  první místo

        mladší žákyně II. -  druhé místo Amálie Boudová

                                    -  třetí místo  Aneta Kaufnerová   

       družstvo ve složení Amálie Boudová, Aneta Kaufnerová a Amálie Kamenová -první místo

       starší žákyně III.  družstvo ve složení Natálie Malinová, Aneta Riedlová, Viktorie Anna Holá třetí místo

       starší žáci III.       třetí místo Václav Novák

       družstvo ve složení Václav Novák, Jakub Malina a Stanislav Midyanka vybojovalo druhé místo

      muži – Vítek Chalupa -druhé místo

 

KRAJSKÁ SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU, se konala 21. května v Plzni, z našeho odboru soutěžilo sedm dvoučlenných hlídek, organizačně se podílelo 8 cvičitelů a členů našeho odboru medailová umístění :    

mladší žákyně I.   Monika Zubálová, Šárka Pašková –       3. místo

mladší žáci I.        Matěj Mašek, Matyáš Jarolím           -    1. místo

mladší žákyně II.  Aneta Kaufnerová, Kateřina Trávová – 2. místo

starší žáci III.        Lukáš Jarolím, Stanislav Midyanka –    3. místo 

 

KRAJSKÁ SOUTĚŽ V ATLETICE  se konala 28. května na Atletickém stadionu města Plzně, organizačně se podílelo 6 cvičitelů z našeho odboru a soutěžilo 10 našich cvičenců. medailová umístění:

mladší žákyně I.  Nely Průchová      -   2. místo

                              Nely  Schejbalová –  3. místo

družstvo mladší žákyně I.  ve složení Nely Průchová, Nely Schejbalová a Johana Holubová vybojovalo 1 místo

Další naši členové Václav Novák, Aneta Kaufnerová  a Amálie Kamenová byli členy družstev regionu PV, s nimiž vybojovali 3. místo

Všem účastníkům soutěží děkujeme za vzornou reprezentaci našeho odboru a TJ Nýřany a k dosaženým výsledků gratulujeme !

 

Další aktivity

Ve dnech 21 - 22. května se uskutečnil „DOBRODRUŽNÝ VÍKEND“ -  tradiční dvoudenní akce s bohatým programem - soutěže, turistika, večerní hra, táborák s opékáním buřtíků, spaní v sokolovně, závěrečné předání diplomů a odměn. Připravily cvičitelky skupiny předškoláčků a nejmladšího žactva.   Spaní v sokolovně bez rodičů se nebálo 17 dětí, kterým se sportováním a soutěžením naplněný víkend moc líbil. 

V pátek 27. května jsme se zapojili do celodenní akce pořádané spolkem „Dvorek Boys“ ve spolupráci s městem Nýřany - DEN S IZS. Pro příchozí jsme připravili stanoviště s netradičním tělocvičným náčiním a nářadím, například šlapadla, discgolf, překážková dráha, prolézací pytel, skákací pytel, házení na cíl, střelba lukem, trénink rovnováhy, pestrobarevný padák atd.

Program Sportu pro všechny zajišťovalo 11 členů našeho odboru. Za naše zapojení se do akce poděkovala místostarostka ing. Pavlína Caisová, poděkování i na stránkách města.

 RŮZNÉ

-Máme radost, že novinka, zdravotní cvičení,  které vede Věra Lingurášová každou středu od 10-ti hodin v sokolovně, se setkalo s velikým zájmem.

- Blahopřejeme naší trenérce SG Ivaně Gabrielové, která 8. května 2022 zvládla  Pražský maraton. Také stála na stupních vítězů při štafetovém běhu při jubilejním 50. ročníku Běhu města Nýřany.   

 Co nás čeká do konce cvičebního pololetí:

- účast našich závodníků na republikovém finále soutěží v atletice a Medvědí stezkou.

-vystoupení našich cvičenců v pohybových skladbách na Dni Nýřan, připravujeme 5 skladeb, R+D, NŽ, SG.

-Skřítková pro nejmenší cvičence a ukončení cvičebního pololetí všech skupin. 

Závěrem chci poděkovat nejen závodníkům za dosažené pěkné výsledky, ale hlavně cvičitelům, kteří se na zajištění pravidelného cvičení i na přípravě dalších aktivit podíleli.

 Oldřiška Syrovátková, předsedkyně odboru

4.6.2022

 

 

 

 

 

 

 Uvedeny aktivity kromě pravidelných cvičebních hodin

 

REPUBLIKOVÉ FINÁLE v atletickém čtyřboji se konalo června v Třebíči, umístění našich cvičenek :

mladší žákyně I.  Nella Schejbalová vybojovala zlatou medaili

                           

REPUBLIKOVÉ FINÁLE soutěže Medvědí stezkou se konalo ve dnech 10. - 12. 6. v Křižanově,  naši cvičenci se na na medailové pozice neprobojovali. 

V červnu jsme se také zaměřili na dokončení nácviků pohybových skladeb pro Den města, své skladby přihlásily skupiny R+D, NŽ, SG. 

Tradičně se s prvním pololetím rozloučily skupiny cvičenců : 

Rodiče a děti  20. 6. - SKŘÍTKOVÁ,  v prostoru Mexického lesa u koupaliště byla připravena cvičební stanoviště, na závěr  skřítkové ukázali dětem, kde mají hledat ukryté dárečky. Připravily cvičitelky Zdeňka Cinková, Hana Kotvová a Jana Boudová, rozloučit se s cvičebním pololetím přišlo 20 párů rodičů s dětmi.   

Skupina mladšího a staršího žactva ukončila cvičební půlrok cyklovýletem do okolí Nýřan, trasu 12 km s plněním úkolů připravil Aleš Hájek, u úhereckého rybníka  pak bylo opékání buřtíků,  také se plulo na lodičkách, které zajistili Kláskovi.  Závěrečného cvičení v přírodě se

  1. června zúčastnilo 17 dětí, 8 rodičů a všichni tři cvičitelé – Aleš Hájek, Dana Klásková a Kačka Holá.

Skupina předškoláků a nejmladšího žactva na závěr připravila výlet do Tlučné a pak tradiční SKŘÍTKOVOU v Mexickém lese, i když bylo v pondělí 27. 6. vedro až 35 st. C, přesto se soutěží a hrátek s hledáním dárků zúčastnilo 17 dětí a cvičitelky Adéla Váchová, Martina Heinrichová, a Radka Kinkorová. 

Oddíl sportovní gymnastiky se rozloučil s velmi úspěšným pololetím, viz mnoho vybojovaných předních umístění při soutěžích nejen gymnastických, ale i atletických. Poslední cvičební blok s poděkováním cvičitelkám jejich cvičenkami proběhl ve středu 29. června.

 Ženy, včetně oddílu zdravotního cvičení ukončily první pololetí předposlední červnový týden.

 

DEN MĚSTA,   sobota 25. června – odbor Sport pro všechny uzavřel blok vložených vystoupení, v nichž se představili se svými skladbami mateřské školky, DDM a taneční skupina E.B.T.S.

Rodiče a děti, „Berušky“, autorky Zdeňka Cinková a Jana Boudová.

Předškoláci a nejmladší žactvo, „Deštníčky“, autorky Radka Kinkorová a Martina Heinrichová.

Sportovní gymnastika, skladby „Kuchtičky“, „Červená a černá“ , „Tajemství mlhy“.

Autorky Mirka Hráchová, Iva Gabrielová, Blanka Vrábelová a Lenka Jungmannová.

  

Všechna naše vystoupení byla diváky vysoce hodnocena, nápady, choreografie, u malých cvičenců snaha a roztomilost, u gymnastek pak špičkové provedení. 

 

 Všem, cvičitelům, spoluorganizátorům, cvičencům patří velké poděkování za úspěšné první pololetí.

Přeji pohodové prožití prázdninových dnů.

 

Cvičení všech složek bude zahájeno v pondělí 5. září 2022

( podle harmonogramu cvičebních hodin)

 

Oldřiška Syrovátková, předsedkyně odboru

30.6.2022

 

 

 

 

 

 

 

Valná hromada odboru vzhledem k pandemické situaci proběhla formou per rollam, byly projednány všechny body podle jednacího řádu, zpráva o činnosti, plán činnosti, usnesení. Kopie byly předány VV regionálního centra Plzeň venkov a VV TJ Nýřany.

Cvičení všech složek bylo zahájeno ihned, jakmile to umožnila platná pandemická opatření.

Aktivity kromě pravidelných cvičebních hodin, odbor obsazuje 16 hodin týdně, viz harmonogram rozdělení cvičebních hodin a kategorií.

okresní turnaj ve vybíjené se konal 26. února v Kaznějově, z našeho odboru jsme vyslali 4 družstva, která vybojovala
2 x první a 2 x druhé místo

soutěže všestrannosti předškoláků, která se konala 19.3. ve Zruči, se zúčastnilo 9 našich cvičenců. Celkem soutěžilo 60 dětí, ve skupině mladší děti vybojoval první místo Václav Vácha a ve skupině starší děti Jan Vácha byl druhý.

dětský karneval , tradiční akci pro děti do 10-ti let jsme připravili po dvouleté pauze způsobené pandemií, konal se 27. března v Sokolovně, cvičitelky zajistily bohatý a pestrý program soutěží nejen pro děti, ale i pro dospěláky, v krásných maskách přišly nejen děti, ale i někteří dospělí. Foto z této velmi úspěšné akce na Facebooku odboru.

soutěž ve sportovní gymnastice, memoriál Václava Kouřila a Karla Cepníka se konala 26. 3. v Tlučné, z našeho odboru soutěžilo 14 gymnastek.
Medailová umístění:
kategorie mladší žákyně I.  zlatá medaile Johana Holubová
                                       bronzová Anežka Musílková
kategorie starší žákyně III. zlatá medaile Anna Vlčková
                                       stříbrná Adéla Kušnierová
                                       bronzová Tereza Klinerová
družstvo ve složení Vlčková, Klinerová, Kušnierová a Schejbalová Klára vybojovalo zlaté medaile
kategorie starší žákyně IV. zlatá medaile Eliška Hanusová
                                      stříbrná Zuzana Šmákalová
kategorie dorostenky zlatá medaile Barbora Šmákalová


V Kralovicích proběhlo 24. února vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec, trenér a kolektiv roku 2021, z našeho odboru byly oceněny:
cvičitelka Kateřina Holá, cvičenka Natálie Malinováosobnost okresu Oldřiška Syrovátková.

Po dvouleté přestávce byli vyhlášeni úspěšní sportovci, trenéři a cvičitelé města Nýřany.
Slavnostní předání ocenění se konalo v obřadní síni radnice Nýřany, z našeho odboru byl oceněn kolektiv cvičitelek Anna Kotvová, Radka Kinkorová, Oldřiška Syrovátková a Petra Ingrišová za aktivity i pro veřejnost - v době covidové 2021 „Choďte s námi“

Všem oceněným blahopřejeme !


Nejbližší aktivity do konce I. pololetí:
týden otevřených dveří – od 4. do 8. dubna - Sokolovna
krajská soutěž ve sportovní gymnastice, okresní a krajská soutěž v atletice, krajská soutěž Medvědí stezkou, krajský turnaj v brännballu, vystoupení našich cvičenců v pohybových skladbách na Dni Nýřan, další – Dobrodružný víkend, Skřítková, turistika
Tradiční Pohádkový les plánujeme uskutečnit po skončení prázdnin – 10. září.

novinky

Sídlo kanceláře

Sídlo kanceláře:

TJ NÝŘANY z.s.

Benešova třída 745

Nýřany 330 23

IČ: 47734337

DIČ: CZ47734337

Bankovní spojení: 9337371/0100

Pracovní doba: 
Ut, 9:00 - 12:00, 16:00 - 17:00
St, 9:00 - 12:00

Tel-fax: 377 931 276

Email:                

 

TJ Dioss Nýřany

Sportoviště

SPORTOVIŠTĚ "A"

Benešova třída 745, 330 23 Nýřany

- hřiště národní házené,

- tělocvična,

- šatny,

- stolní tenis,

- šachy,

- billiard,

- ASPV,

- volejbal.

 

SPORTOVIŠTĚ "B"

Železniční 904, 330 23 Nýřany

- fotbalový stadion,

- tenisové kurty,

- šatny,

- klubovna,

- administrativní budova.

Tělovýchovná jednota TJ NÝŘANY z.s. je neziskovou společností. Působící v Plzeňského kraji. TJ NÝŘANY z.s. má dlouholetou tradici. Sportovním aktivitám se věnuje již déle než jedno století. Členové tělovýchovné jednoty Nýřany jsou aktivní nadšenci různých sportů. Aktuálně má TJ NÝŘANY z.s. 549 členů, z čehož je 35 licencovaných trenérů. Pro sport v Nýřanech nabízíme našim členům hřiště národní házené, tělocvičnu, stoly pro stolní tenis, šachový klub, profesionální biliardové stoly, volejbalový kurt, fotbalový stadion, tenisové kurty, klubovnu i zázemí v šatnách na zmíněných sportovištích. Sokolovna TJ NÝŘANY z.s. je vybavena kvalitním sportovním náčiním, které je hojně využíváno všemi členy jednotlivých sportovních oddílů provozujících svoji činnost v budově sokolovny. Naši členové se pravidelně umisťují na předních příčkách v rámci okresních, krajských i republikových soutěžích. Kromě sportovních aktivit tělovýchovná jednota Nýřany provozuje i saunu, ubytovnu v blízkosti sokolovny a nejen pro členy oddílů tělovýchovné jednoty zajišťuje i autobusovou dopravu.