Info o činnosti odboru Sport pro všechny TJ NÝŘANY z.s., leden – březen 2022

 

 

Valná hromada odboru vzhledem k pandemické situaci proběhla formou per rollam, byly projednány všechny body podle jednacího řádu, zpráva o činnosti, plán činnosti, usnesení. Kopie byly předány VV regionálního centra Plzeň venkov a VV TJ Nýřany.

Cvičení všech složek bylo zahájeno ihned, jakmile to umožnila platná pandemická opatření.

Aktivity kromě pravidelných cvičebních hodin, odbor obsazuje 16 hodin týdně, viz harmonogram rozdělení cvičebních hodin a kategorií.

okresní turnaj ve vybíjené se konal 26. února v Kaznějově, z našeho odboru jsme vyslali 4 družstva, která vybojovala
2 x první a 2 x druhé místo

soutěže všestrannosti předškoláků, která se konala 19.3. ve Zruči, se zúčastnilo 9 našich cvičenců. Celkem soutěžilo 60 dětí, ve skupině mladší děti vybojoval první místo Václav Vácha a ve skupině starší děti Jan Vácha byl druhý.

dětský karneval , tradiční akci pro děti do 10-ti let jsme připravili po dvouleté pauze způsobené pandemií, konal se 27. března v Sokolovně, cvičitelky zajistily bohatý a pestrý program soutěží nejen pro děti, ale i pro dospěláky, v krásných maskách přišly nejen děti, ale i někteří dospělí. Foto z této velmi úspěšné akce na Facebooku odboru.

soutěž ve sportovní gymnastice, memoriál Václava Kouřila a Karla Cepníka se konala 26. 3. v Tlučné, z našeho odboru soutěžilo 14 gymnastek.
Medailová umístění:
kategorie mladší žákyně I.  zlatá medaile Johana Holubová
                                       bronzová Anežka Musílková
kategorie starší žákyně III. zlatá medaile Anna Vlčková
                                       stříbrná Adéla Kušnierová
                                       bronzová Tereza Klinerová
družstvo ve složení Vlčková, Klinerová, Kušnierová a Schejbalová Klára vybojovalo zlaté medaile
kategorie starší žákyně IV. zlatá medaile Eliška Hanusová
                                      stříbrná Zuzana Šmákalová
kategorie dorostenky zlatá medaile Barbora Šmákalová


V Kralovicích proběhlo 24. února vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec, trenér a kolektiv roku 2021, z našeho odboru byly oceněny:
cvičitelka Kateřina Holá, cvičenka Natálie Malinováosobnost okresu Oldřiška Syrovátková.

Po dvouleté přestávce byli vyhlášeni úspěšní sportovci, trenéři a cvičitelé města Nýřany.
Slavnostní předání ocenění se konalo v obřadní síni radnice Nýřany, z našeho odboru byl oceněn kolektiv cvičitelek Anna Kotvová, Radka Kinkorová, Oldřiška Syrovátková a Petra Ingrišová za aktivity i pro veřejnost - v době covidové 2021 „Choďte s námi“

Všem oceněným blahopřejeme !


Nejbližší aktivity do konce I. pololetí:
týden otevřených dveří – od 4. do 8. dubna - Sokolovna
krajská soutěž ve sportovní gymnastice, okresní a krajská soutěž v atletice, krajská soutěž Medvědí stezkou, krajský turnaj v brännballu, vystoupení našich cvičenců v pohybových skladbách na Dni Nýřan, další – Dobrodružný víkend, Skřítková, turistika
Tradiční Pohádkový les plánujeme uskutečnit po skončení prázdnin – 10. září.

novinky

Sídlo kanceláře

Sídlo kanceláře:

TJ NÝŘANY z.s.

Benešova třída 745

Nýřany 330 23

IČ: 47734337

DIČ: CZ47734337

Bankovní spojení: 9337371/0100

Pracovní doba: 
Ut, 9:00 - 12:00, 16:00 - 17:00
St, 9:00 - 12:00

Tel-fax: 377 931 276

Email:                

 

TJ Dioss Nýřany

Sportoviště

SPORTOVIŠTĚ "A"

Benešova třída 745, 330 23 Nýřany

- hřiště národní házené,

- tělocvična,

- šatny,

- stolní tenis,

- šachy,

- billiard,

- ASPV,

- volejbal.

 

SPORTOVIŠTĚ "B"

Železniční 904, 330 23 Nýřany

- fotbalový stadion,

- tenisové kurty,

- šatny,

- klubovna,

- administrativní budova.

Tělovýchovná jednota TJ NÝŘANY z.s. je neziskovou společností. Působící v Plzeňského kraji. TJ NÝŘANY z.s. má dlouholetou tradici. Sportovním aktivitám se věnuje již déle než jedno století. Členové tělovýchovné jednoty Nýřany jsou aktivní nadšenci různých sportů. Aktuálně má TJ NÝŘANY z.s. 549 členů, z čehož je 35 licencovaných trenérů. Pro sport v Nýřanech nabízíme našim členům hřiště národní házené, tělocvičnu, stoly pro stolní tenis, šachový klub, profesionální biliardové stoly, volejbalový kurt, fotbalový stadion, tenisové kurty, klubovnu i zázemí v šatnách na zmíněných sportovištích. Sokolovna TJ NÝŘANY z.s. je vybavena kvalitním sportovním náčiním, které je hojně využíváno všemi členy jednotlivých sportovních oddílů provozujících svoji činnost v budově sokolovny. Naši členové se pravidelně umisťují na předních příčkách v rámci okresních, krajských i republikových soutěžích. Kromě sportovních aktivit tělovýchovná jednota Nýřany provozuje i saunu, ubytovnu v blízkosti sokolovny a nejen pro členy oddílů tělovýchovné jednoty zajišťuje i autobusovou dopravu.