Info o činnosti odboru Sport pro všechny TJ NÝŘANY z.s., červen 2022

 

 Uvedeny aktivity kromě pravidelných cvičebních hodin

 

REPUBLIKOVÉ FINÁLE v atletickém čtyřboji se konalo června v Třebíči, umístění našich cvičenek :

mladší žákyně I.  Nella Schejbalová vybojovala zlatou medaili

                           

REPUBLIKOVÉ FINÁLE soutěže Medvědí stezkou se konalo ve dnech 10. - 12. 6. v Křižanově,  naši cvičenci se na na medailové pozice neprobojovali. 

V červnu jsme se také zaměřili na dokončení nácviků pohybových skladeb pro Den města, své skladby přihlásily skupiny R+D, NŽ, SG. 

Tradičně se s prvním pololetím rozloučily skupiny cvičenců : 

Rodiče a děti  20. 6. - SKŘÍTKOVÁ,  v prostoru Mexického lesa u koupaliště byla připravena cvičební stanoviště, na závěr  skřítkové ukázali dětem, kde mají hledat ukryté dárečky. Připravily cvičitelky Zdeňka Cinková, Hana Kotvová a Jana Boudová, rozloučit se s cvičebním pololetím přišlo 20 párů rodičů s dětmi.   

Skupina mladšího a staršího žactva ukončila cvičební půlrok cyklovýletem do okolí Nýřan, trasu 12 km s plněním úkolů připravil Aleš Hájek, u úhereckého rybníka  pak bylo opékání buřtíků,  také se plulo na lodičkách, které zajistili Kláskovi.  Závěrečného cvičení v přírodě se

  1. června zúčastnilo 17 dětí, 8 rodičů a všichni tři cvičitelé – Aleš Hájek, Dana Klásková a Kačka Holá.

Skupina předškoláků a nejmladšího žactva na závěr připravila výlet do Tlučné a pak tradiční SKŘÍTKOVOU v Mexickém lese, i když bylo v pondělí 27. 6. vedro až 35 st. C, přesto se soutěží a hrátek s hledáním dárků zúčastnilo 17 dětí a cvičitelky Adéla Váchová, Martina Heinrichová, a Radka Kinkorová. 

Oddíl sportovní gymnastiky se rozloučil s velmi úspěšným pololetím, viz mnoho vybojovaných předních umístění při soutěžích nejen gymnastických, ale i atletických. Poslední cvičební blok s poděkováním cvičitelkám jejich cvičenkami proběhl ve středu 29. června.

 Ženy, včetně oddílu zdravotního cvičení ukončily první pololetí předposlední červnový týden.

 

DEN MĚSTA,   sobota 25. června – odbor Sport pro všechny uzavřel blok vložených vystoupení, v nichž se představili se svými skladbami mateřské školky, DDM a taneční skupina E.B.T.S.

Rodiče a děti, „Berušky“, autorky Zdeňka Cinková a Jana Boudová.

Předškoláci a nejmladší žactvo, „Deštníčky“, autorky Radka Kinkorová a Martina Heinrichová.

Sportovní gymnastika, skladby „Kuchtičky“, „Červená a černá“ , „Tajemství mlhy“.

Autorky Mirka Hráchová, Iva Gabrielová, Blanka Vrábelová a Lenka Jungmannová.

  

Všechna naše vystoupení byla diváky vysoce hodnocena, nápady, choreografie, u malých cvičenců snaha a roztomilost, u gymnastek pak špičkové provedení. 

 

 Všem, cvičitelům, spoluorganizátorům, cvičencům patří velké poděkování za úspěšné první pololetí.

Přeji pohodové prožití prázdninových dnů.

 

Cvičení všech složek bude zahájeno v pondělí 5. září 2022

( podle harmonogramu cvičebních hodin)

 

Oldřiška Syrovátková, předsedkyně odboru

30.6.2022

 

 

 

 

 

novinky

Sídlo kanceláře

Sídlo kanceláře:

TJ NÝŘANY z.s.

Benešova třída 745

Nýřany 330 23

IČ: 47734337

DIČ: CZ47734337

Bankovní spojení: 9337371/0100

Pracovní doba: 
Ut, 9:00 - 12:00, 16:00 - 17:00
St, 9:00 - 12:00

Tel-fax: 377 931 276

Email:                

 

TJ Dioss Nýřany

Sportoviště

SPORTOVIŠTĚ "A"

Benešova třída 745, 330 23 Nýřany

- hřiště národní házené,

- tělocvična,

- šatny,

- stolní tenis,

- šachy,

- billiard,

- ASPV,

- volejbal.

 

SPORTOVIŠTĚ "B"

Železniční 904, 330 23 Nýřany

- fotbalový stadion,

- tenisové kurty,

- šatny,

- klubovna,

- administrativní budova.

Tělovýchovná jednota TJ NÝŘANY z.s. je neziskovou společností. Působící v Plzeňského kraji. TJ NÝŘANY z.s. má dlouholetou tradici. Sportovním aktivitám se věnuje již déle než jedno století. Členové tělovýchovné jednoty Nýřany jsou aktivní nadšenci různých sportů. Aktuálně má TJ NÝŘANY z.s. 549 členů, z čehož je 35 licencovaných trenérů. Pro sport v Nýřanech nabízíme našim členům hřiště národní házené, tělocvičnu, stoly pro stolní tenis, šachový klub, profesionální biliardové stoly, volejbalový kurt, fotbalový stadion, tenisové kurty, klubovnu i zázemí v šatnách na zmíněných sportovištích. Sokolovna TJ NÝŘANY z.s. je vybavena kvalitním sportovním náčiním, které je hojně využíváno všemi členy jednotlivých sportovních oddílů provozujících svoji činnost v budově sokolovny. Naši členové se pravidelně umisťují na předních příčkách v rámci okresních, krajských i republikových soutěžích. Kromě sportovních aktivit tělovýchovná jednota Nýřany provozuje i saunu, ubytovnu v blízkosti sokolovny a nejen pro členy oddílů tělovýchovné jednoty zajišťuje i autobusovou dopravu.